Osteopati/utbildning

Osteopati

 • är en manuell behandlingsform där osteopaten ser sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Osteopaten hjälper kroppen att återställa nedsatt funktion, minska smärta samt förbättra kroppens förutsättning för långsiktig fysisk hälsa.
 • är en internationellt erkänd och väletablerad profession för diagnos och behandling av besvär i kroppens rörelseapparat. Behandlingen är behovs- och individanpassad och osteopaten kan ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

Utbildning

En godkänd osteopatisk högskoleutbildning pågår i 4-5 år med minimum 4800 utbildningstimmar och 1000 handledarledda kliniktimmar. Den är baserad på veteskap och ubildningen ges på Masternivå (med eller utan föreliggande Bachelorexamen).

En osteopat läser bl.a.:

 • osteopatisk historia
 • filosofi och omförhållningssätt till hälsa- och sjukvård.
 • basmedicin
  • anatomi
  • neurologi
  • topografi,
  • fysiologi
  • mikrobiologi
  • biokemi
  • patologi
  • biomekanik
  • medicinsk historia
 • om strukturer för diagnos och behandling.
 • om de verkningsmekanismer som understödjer behandlingen.
 • ämnen där man granskar och tillgodoser sig medicinska och vetenskapliga texter.
 • om osteopatiska behandlingstekniker.
 • om osteopatisk medicin
 • ämnen gällande indikationer och kontraindikationer för osteopatisk behandling.
 • om lagliga och etiska vårdaspekter.