Hur går en behandling till?

När du besöker en osteopat kommer du att få frågor om din sjukdomshistoria, din hälsa och livsstil. Detta görs för att skapa en så bra bild som möjligt om faktorer som kan vara relaterade till dina besvär. Därefter görs en fysisk undersökning där osteopaten observerar din hållning och ditt rörelsemönster. Osteopaten kommer att använda sina händer för att t.ex testa hur dina muskler och leder fungerar. I undersökningen ingår medicinska tester som t.ex blodtrycksmätning och neurologiska tester där osteopaten testar dina reflexer, känsel och muskelstyrka. Efter undersökning ställer osteopaten en diagnos och föreslår lämplig behandling. Du kan också få råd om träning, ergonomi, kost och återhämtning.